top of page

WARSZTATY SUZUKI "SZARLOTA 2020"

ze względu na pandemie SARS-CoV-2 zostały odwołane

Warsztaty Suzuki "SZARLOTA 2020"

24 lipca- 1 sierpnia 2020 r. oraz 

26 lipca- 1 sierpnia 2020 r. 

Drodzy Uczestnicy, Rodzice i Nauczyciele, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Międzynarodowych Warsztatach Orkiestrowych "Szarlota 2020"!

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do uczniów grających na skrzypcach i wiolonczeli (o stopniu zaawansowania od 4 zeszytu wzwyż)

oraz altówce (od 6 zeszytu wzwyż). 

W tym roku mamy wyjątkową ofertę – jest to 9 dniowy turnus dla młodzieży powyżej 6 książki oraz tradycyjny 6-dniowy dla uczniów w książce 4-5. Uczniowie od 6 książki wzwyż będą więc mieli okazję wydłużyć pracę w zespołach kameralnych i orkiestrze przyjeżdżając w piątek 24 lipca, a 26 lipca dołączą uczniowie 4-5 książki. Jak zawsze, gwarantujemy zajęcia na bardzo wysokim poziomie, znakomitą kadrę i niezapomniane przeżycia! Na dłuższy turnus, zachęcamy Rodziców do tworzenia grup młodzieży, która przyjedzie pod opieką jednego, znajomego Rodzica.

 

 

Przewidujemy również zajęcia dla młodszego rodzeństwa uczestników warsztatów orkiestrowych. Szczegółowa oferta zajęć dla rodzeństwa będzie zależała od ilości zgłoszeń. W wypadku wolnych miejsc, w połowie marca zostanie również uruchomiony formularz dla dzieci w książce 1-3.  Zdecydowanie rekomendujemy dzieciom książek 1-3 udział w warsztatach „Szarlotka”. Mamy corocznie wiele wdzięcznych opinii o tych warsztatach. Są mniej obciążone – bardzo przyjazne dzieciom – z równie znakomitą kadrą.

 

​Przypominamy, że mail, który przychodzi bezpośrednio po wypełnieniu formularza jest jedynym potwierdzeniem zgłoszenia (informacja o tym pojawia się na ekranie komputera bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego).

 

Zapraszamy również na naszą Facebookową grupę:)

Jest to grupa tematyczna naszych Warsztatów, gdzie również umieszczane są bieżące informacje związane z organizacją.

Mamy nadzieję, że dzięki temu informacje dotyczące Warsztatów Szarlotka i Szarlota dotrą do większej ilości zainteresowanych.

Zapraszamy na stronę grupy:

https://www.facebook.com/groups/szarlota/

 

Dzienny plan warsztatów:

Grupa I ( I zeszyt od 2 do 12 utworu) -dotyczy rodzeństwa uczestników warsztatów orkiestrowych 

- pakiet zajęć będzie zależny i dostosowany do ilości zgłoszeń

Grupa II ( I zeszyt od utworu 13 do końca III zeszytu) -dotyczy rodzeństwa uczestników warsztatów orkiestrowych

- pakiet zajęć będzie zależny i dostosowany do ilości zgłoszeń

Grupa III ( Uczestnicy od IV zeszytu w górę, uczniowie Suzuki, którzy ukończyli książki oraz uczestnicy, którzy ukończyli szkoły Suzuki, a kontynuują naukę gry na instrumencie na wyższym poziomie edukacji.) 

– codzienne próby orkiestry – program rozszerzony obejmujący próby całościowe i sekcyjne

   (nuty uczestnicy otrzymają e-mailem najpóźniej w maju 2020r.)

– codzienne próby zespołów kameralnych i/lub zajęcia grupowe (dostosowane do stopnia zaawansowania)

– opcjonalne lekcje indywidualne lub master class 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żeby formularz zgłoszeniowy na warsztaty orkiestrowe Szarlota został przyjęty, wymagana będzie wpłata zadatku w wysokości 200zł za każdego uczestnika warsztatów (dotyczy to również mniej zaawansowanego rodzeństwa uczestnika warsztatów, którego zgłoszenie wysyłamy w jednym formularzu zgłoszeniowym) oraz załączenia bankowego potwierdzenia tej wpłaty do formularza zgłoszeniowego online, więc nie będzie możliwości przesłania formularza bez tej wpłaty (prosimy pamiętać, że zrzut z ekranu nie jest potwierdzeniem wpłaty). 

Prosimy również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre banki potrzebują nawet dwóch dni roboczych żeby wygenerować potwierdzenie wpłaty, więc jeśli chcemy wypełnić zgłoszenie w sobotę, to przelewu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Wpłaty dokonywać można na podany niżej numer konta z dopiskiem:

 

FUNDACJA EDUKACJI MUZYCZNEJ

PKO BP: 69 1020 1912 0000 9102 0086 2870

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka – Warsztaty Orkiestrowe Szarlota 2020 – zadatek

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 31 marca 2020r. (data zaksięgowania wpłaty to najpóźniej 02.04) 

Niedokonanie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

 

Uczestnikom, którzy nadeślą zgłoszenia po tym terminie organizatorzy nie gwarantują pełnego serwisu oraz udziału we wszystkich zajęciach. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. Zadatek jest BEZZWROTNY. W przypadku rezygnacji z warsztatów przed dniem 31.03.2019 organizatorzy zwracają 50% pozostałej części opłaty (po potrąceniu zadatku). Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

Dodatkowe informacje:

– warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla uczniów, którzy aktualnie są uczniami licencjonowanych nauczycieli Suzuki, oraz są członkami CES.

– materiały nutowe uczestnicy otrzymają e-mailem najpóźniej w maju 2020r.

– dzieci, które będą grały w orkiestrze prosimy o przywiezienie pulpitów do nut.

– szczegółowy plan zajęć oraz identyfikatory otrzymają Państwo podczas rejestracji w dniu 24.07.2020r.  oraz w dniu 26.07.2020. Zajęcia 24.07 zaczynają się po południu. Krótszy turnus zaczyna warsztaty wspólnym graniem 26.07 wieczorem, od poniedziałku 27.07 pełny plan.

– koncert finałowy odbędzie się w sobotę 01.08.2020r. w Gdańsku

– prosimy, aby dzieci na koncercie ubrane były na czarno lub czarno-biało.

– informacje o zakwaterowaniu

Kontakt z organizatorami warsztatów:
Organizator – Anna Podhajska

Sekretariat Warsztatów: e-mail: warsztaty.szarlota@gmail.com

 

 

 

bottom of page