top of page

W Instytucie Suzuki w Gdańsku oferujemy dzieciom naukę gry na skrzypcach, wiolonczeli, flecie i fortepianie metodą Suzuki. Aby zapoznać się z założeniami metody, zapraszamy na stronę Metoda Suzuki, a TU przedstawiamy sposób w jaki pracujemy w naszej szkole.

Na skrzypce przyjmujemy dzieci od 3 -go roku życia, na wiolonczelę, flet i fortepian około 4-go roku życia.

Maluszki w wieku 2, 3 lata zapraszamy na atrakcyjne zajęcia rytmiczne, które mogą być przygotowanem do nauki gry na instrumentach.

Dla ułatwienia procesu rekrutacji udostępniamy dwa formularze zgłoszeniowe. Prosimy o dokładne wypełnienie i wysłanie wybranego formularza.​Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok, natomiast rekrutacja przeprowadzana jest w sierpniu i styczniu (w miarę wolnych miejsc).

O wynikach rekrutacji informujemy drogą mailową. 

Instrument

Jeśli chcesz do nas dołączyć, 

wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Rytmika

Jeśli chcesz do nas dołączyć, 

wypełnij formularz zgłoszeniowy.

bottom of page