top of page

Ukończyła klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest wieloletnim pedagogiem i nauczycielem dyplomowanym fortepianu w Sopockiej Szkole Muzycznej I st. i  Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. w Elblągu. Jej uczniowie są laureatami licznych konkursów pianistycznych.

Jest certyfikowanym nauczycielem Metody Suzuki III st. Od kilku lat pracuje w Instytucie Suzuki w Gdańsku.

Oprócz codziennej pracy pedagogicznej od wielu lat organizuje autorskie koncerty edukacyjne dla najmłodszych w Sopockiej Szkole Muzycznej.

W 2016 r. nagrodzona została odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego„ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Mówi o sobie: "Praca z dziećmi to dla mnie wyzwanie, a jednocześnie fascynująca przygoda”.

bottom of page