top of page

      Polski muzykolog i teoretyk muzyki, pedagog i kompozytor. Absolwent studiów w zakresie teorii muzyki i kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie. Doktorat otrzymał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie; habilitację uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie historii, specjalność muzykologia 1992. Od 1961 pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a od 1982 jako profesor.
Jest autorem 6 książek, ok. 100 artykułów naukowych, pierwszego w historii muzyki słownika kompozytorów islandzkich, a także autorem koncepcji i redaktorem książki „Kompozytorzy polscy 1918-2000” wydanej w Gdańsku w 2005 r. , pierwszej tak obszernej publikacji, zawierającej noty biograficzne o około 1300 polskich kompozytorach działających w latach 1918-2000. 

    W gdańskiej uczelni pełnił obowiązki: dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego (1972-1975), dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki (197-1978), kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki (1972-1978). Jest założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Teorii Muzyki przy Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 1990-2005 pracował w szkole muzycznej w Akureyri w Islandii, utrzymując bliską współpracę z macierzystą uczelnią oraz Akademią Muzyczną w Warszawie. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, International Musicological Society, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, International Biographical Centre Advisory Council w Cambridge a także członkiem dożywotnim American Biographical Institute Association.

bottom of page